SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Lectura do abecedario latino
Out 6th, 2013 by Fendetestas

Picando nesta práctica de lectura podedes prepararvos para a proba oral.

Aquí vedes os exercicios de lectura do libro para os que non o teñades aínda.

Latín I Ed. Rodeira-Edebé páx.11

Para practicardes as nocións explicadas en clase, seguide estes enlaces:

Agora vai a este libro ben antigo e le as páxinas 19 a 21 se non o podes ler ou descargar, telo aquí tamén. Outra versión parecida e resumida podes vela neste enlace. Nelas lerás como se explicaba a lectura do latín. Quero que fagas o seguinte:

 1. Fíxate nas diferenzas con respecto ao que explicamos na clase e anótaas.
 2. Xa sabes que, alén da pronunciación clásica, existen outras pronunciacións chamadas “nacionais” adaptadas ao idioma materno. Tendo en conta as diferencias que aparecen no libro con respecto ao que ti sabes, intenta deducir a que país ou cultura pode corresponder.
 3. Busca en internet (por exemplo, en youtube, vimeo, etc) vídeos con exemplos e exercicios de lectura en latín e anota os enlaces. Ou mellor aínda, grava o teu propio vídeo  e súbeo. Terá máis valor, claro!

Escribe estas tres cuestións nun documento e envíamas nun correo electrónico para poder sumarche a nota correspondente… Eu contestareiche cando os teña todos facendo as correccións e anotacións oportunas e xuntándoche a cualificación.

Ifixenia en Áulide
Feb 5th, 2013 by Fendetestas

Esta é a obra que temos que ler para preparar a asistencia á representación teatral que iremos ver a Lugo o vindeiro martes día 5 de marzo, Ifixenia en Áulide (Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι) de Eurípides, representada polo grupo de teatroNoite Bohemia” do IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta, na Coruña.

 

 

Como vén sendo tradición e para podermos avanzar na súa lectura, teredes que facer un «pequeno» traballo. Moitos dos libros que adoitades ler durante o curso teñen notas a pé de páxina pensadas para facilitar a comprensión da obra. A edición que tedes nas mans conta cunha boa introdución e guía didáctica pero carece de notas puntuais a pasaxes do texto. Vós seredes quen de anotar esta tradución seguindo as indicacións que vos imos dar.

Primeiro un pouco de información adicional que vos pode axudar a comprender a obra, o autor e a época.

fresco do sacrificio de Ifixenia. Pompeia, casa do Poeta Tráxico. Museo Nacional de Arqueoloxía de Nápoles

REPERCUSIONES POSTERIORES SOBRE O MITO DE IFIXENIA NA LITERATURA, MÚSICA E CINE.

Para ir abrindo boca, en youtube hai unha representación en varios fragmentos da obra polo grupo de teatro Ares do IES Mediterráneo de Cartaxena.

Pronto vos proporcionaré a guía para facerdes o traballo sobre a lectura.

mosaico do sacrificio de Ifixenia atopado en Empúries, Girona


Etimoloxía. do latín ao galego e castelán
Mar 23rd, 2012 by Fendetestas

Para consultar:

Neste enlace podedes atopar a información toda e exercicios para practicardes:

Fichas con exercicios interactivos:

 

Tesmoforiantes de Aristófanes
Feb 14th, 2012 by Fendetestas

Esta é a obra que temos que ler para preparar a asistencia á representación teatral que iremos ver a Lugo o vindeiro luns día 12 de marzo, As Tesmoforiantes ou Tesmoforias (Θεσμοφοριάζουσαι) de Aristófanes, representada pola Compañía de Teatro El Ruiseñor.

 

Para podermos avanzar na súa lectura teredes que facer un “pequeno” traballo. Como sabedes, moitos dos libros que adoitades ler durante o curso teñen notas a pé de páxina pensadas para facilitar a comprensión da obra. A edición que tedes nas mans ten unha boa introdución e guía didáctica pero carece de notas puntuais a pasaxes do texto. Vós seredes quen de anotar esta tradución seguindo as indicacións que vos imos dar.

Queremos agora destacar esta edición en tres volumes da tradución ao castelán de Federico Baráibar y Zumárraga das comedias de Aristófanes feita en torno ao 1883 e publicada pola Editorial Hernando entre 1942 e 1962. Podedes botarlle unha ollada na biblioteca do centro para ler unha “curiosa” tradución. No propio prólogo explica a súa motivación:

Abundan en ella parodias de muchos pasajes de Eurípides cuya gracia se ha perdido para nosotros, y, lo que es peor, la afean a cada momento indecencias y obscenidades reveladoras de tan repugnantes vicios, que hemos tenido que dejarlas en griego, por no atrevernos a presentarlas ni aún bajo el velo del latín.

Non basta isto para motivar a súa lectura? Parece non apta para menores… Non lle digades a ninguén o que ledes en clase de grego…

Aquí vos deixo o prólogo completo e algúns deses “curiosos” exemplos de tradución velada

Exame de Grego I: os numerais
Mai 22nd, 2009 by Fendetestas

Aquí tedes o exame 😉

… Xa me empezaron a pitar os oídos.

Contido: a proba consiste en elaborardes unha proposta de exame escrito cun mínimo de 5 preguntas sobre o tema: Os numerais gregos e helenismos derivados. Non se trata de que as respondades, senón só de que formuledes as preguntas. Evidentemente podedes facer preguntas do tipo: “Como se enuncia o número 1 en grego?” pero iso non será valorado igual que algo máis elaborado… nas vosas mans -e imaxinación- queda… fendédevos a testa!!!

Tempo: ata as 11.45, é dicir, que podedes, se o necesitásedes, utilizar o tempo do recreo. Se por calquera razón técnica (convenientemente xustificada) non me chegase o exame, gardádeo no lapis de memoria e máis adiante eu comprobarei que a derradeira modificación foi feita nese tempo. A outra posibilidade, segundo petición popular, é que o fagades en papel e llo deades ao profe de garda

Formato: o voso traballo tedes que mo enviar ao meu enderezo electrónico antes da hora determinada en calqueira formato (doc, odt, pdf, txt, ou mesmo otp, ppt, pps, é dicir, Word, OpenOffice, PowerPoint…) ou, tal e como solicitastes, nun moderno e tecnolóxico soporte fabricado de pasta de celulosa.

Materiais: podedes utilizar todo o que estea ao voso dispor: libro de texto, apuntes, libros da biblioteca, páxinas de internet, etc…

Valoración:

 • número mínimo de preguntas (5), máis cuestións, máis valor (10% da nota)
 • as preguntas están redactadas con claridade, a resposta será precisa e está indicada a puntuación de cada apartado (10%)
 • presentación (respectar as marxes, organización, numeración, etc) (10%)
 • recóllense a meirande parte dos elementos traballados na clase (10%)
 • as cuestións son variadas e a tipoloxía non se repite (20%)
 • as cuestións son orixinais e non coinciden con outra persoa (30 %)
 • inclúense enlaces de páxinas ou blogues con exercicios ou elementos sobre os numerais (10%)

Unha axudiña:

View more presentations from Rocío .
Enlaces:
E aquí están os vosos exames:
Exames
Mai 19th, 2009 by Fendetestas

Como actividade de avaliación do tema O mundo feminino no mundo clásico propúxenvos elaborardes un modelo de exame no que eu valoraría os seguintes elementos:

 • número de preguntas: 10 (10% da nota)
 • as preguntas están redactadas con claridade e a resposta é precisa (10%)
 • presentación (respectar as marxes, ausencia de borranchos, etc) (10%)
 • recóllense a meirande parte dos elementos traballados na clase (10%)
 • as cuestións son orixinais (30 %)
 • as cuestións son variadas e a tipoloxía non se repite (30%)

A medida que mos vaiades enviando eu ireinos poñendo aquí para que todos e todas os compartamos.

Tania

Ana

Jacobo

Daniel

Leticia

Nerea

Rubén

Post scriptum: os alumnos e alumnas fixeron esta proba sen previo aviso, pois estudaron como para un exame tradicional. Tiveron os seus 50 min. para elaboralo e foi corrixido seguindo os criterios arriba explicados. Recibiron a súa calificación pero, durante varios días, os exames viaxaron polo instituto adiante logo de que eu  –mea culpa– os esquecese nunha aula. Xa os daba por perdidos cando apareceron no Dpto de Xeografía e Historia… Finalmente pedinlles que os pasasen a formato  dixital e aquí quedan pendurados para o mundo todo.

Ubi fui?
Mai 4th, 2009 by Fendetestas

A ver se adiviñades en que cidade estiven onte… As fotos da presentación vos poden axudar… ou non!


Intentade averiguar tamén as seguintes cuestións:

1.- A primeira é unha reprodución da Vitoria alada de Samotracia, cuxo orixinal está no museo de…

2.- Enfronte deste edificio hai outro de reminiscencias clásicas, xa que ten unhas columnas de orde…

3.- Na fachada dun comercio de roupa poden verse estas dúas estatuas de divindades grecorromanas. A que deuses corresponden e que relación pensades que gardan coa cidade?, é dicir, por que se escolleu a estes deuses e non a outros?

4.- Nunha rotonda instalaron esta reprodución dun famoso rapto mitolóxico. A quen se refire o mito? Por que se situou precisamente aquí?

5.- E a pista definitiva. O nome desta cidade non corresponde moi exactamente co que é hoxe en día, por que?

Outra foto
Abr 30th, 2009 by Fendetestas

Diego propón outra adiviña, onde se atopa esta porta da foto?

Na inscrición pode lerse:

FERDINAN    DVS ROM
GERMAN     HVNGAR
BOEM ZC     REX INFA
HISP ARC    HI AVSTR
DVX BVR    GVND ZC
ANNO     M D LII

PISTAS:

1.- O texto debe dicir algo semellante a isto:

Ferdinandus Romanorum Germaniae Hungariae Boemiae etc. Rex Infans Hispaniae Archidux Austriae Dux Burgundiae etc. Anno MDLII.

2.- O Fer(di)nando que aparece tiña como lema a seguinte frase latina: Fiat iustitia et pereat mundus.

3.- Acumulou moitos títulos, pero aínda máis fillos… cando menos lexítimos!!!

4.- Esta porta recibe o nome da garda persoal deste emperador e que aínda hoxe en día é o corpo de seguridade do xefe do estado máis pequeno do mundo.

Ben, polo de agora xa ides servidas e servidos para a ponte-fin de semana…

Outra…
Abr 25th, 2009 by Fendetestas

Vexo que sodes quen de adiviñalas todas… así que vos envío un saúdo dende a costa xunto con esta adiviña mariñeira:

MITTO TIBI NAVEM PRORA PUPPIQUE CARENTEM

mitto,-is,-ere: enviar

tibi: dat sg. pron. 2º pers.

navis,-is: nave, barco

prora,-ae: proa

puppis,-is: popa

-que: conx copulativa postposta

carens,-ntis: part. pres. do verbo careo,-es,-ere: carecer, faltar

que vos envío?

***

E agora, quen pode adiviñar a que canción pertence esta estrofa?

LAC BOVEM HABEO FERENTEM

PRAE CETERIS EXCELLENTEM

DONAT MIHI LAC COAGULATUM

O PRODIGIUM VENUSTATUM…

Imos xogar ás adiviñas
Abr 22nd, 2009 by Fendetestas

A ver quen resolve esta adiviña:

EGO SUM PRINCIPIUM MUNDI ET FINIS SAECULORUM.

SUM UNUS ET TRINUS, SED NON SUM DEUS… QUID SUM?

Veña… a fender a testa!!!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa