SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
A muller na sociedade árabe
Marzo 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións:

– Explica a diferencia entre musulmán, árabe, magrebí e islamista

– Estalle permitido a unha muller musulmana saír pola noite?

– Téñeno fácil as nenas para ir á escola e continuar os seus estudos?

– Que restricións e obrigas, diferentes dun home, ten unha muller para casar?

– En que consiste a poligamia e cal e a súa orixe histórica?

– Explica outros termos relacionados etimoloxicamente coa raíz γαμεω, “casar”.

– De que maneiras algunhas mulleres árabes intentan mellorar a súa situación?

– Busca información sobre algunha muller árabe célebre.

Ligazóns:

http://www.barakaspain.com/diferencias-entre-arabe-magrebi-musulman-islamista-y-moro/

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=415&rfID=413

http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia

http://www.mundoarabe.org/la_mujer_en_marruecos.htm

http://www.webislam.com/?sec=articulos&s=Mujeres

http://www.mediterraneas.org/

http://webcutc.org/ALGUNAS%20MUJERES%20FAMOSAS.doc

Máis:

http://crisglol.blogspot.com/2009/02/costumbres-de-la-mujer-musulmana.html

http://www.mujeryciencia.es/2008/05/21/

Encontrei este artigo que vos pode interesar: mujeres en el islam, ni velos ni tabúes

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E por fin… aquí tedes o resultado do voso traballo:

a muller na sociedade árabe

View more presentations from Fende Testas.

Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa