SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Outra…
Abril 25th, 2009 by Fendetestas

Vexo que sodes quen de adiviñalas todas… así que vos envío un saúdo dende a costa xunto con esta adiviña mariñeira:

MITTO TIBI NAVEM PRORA PUPPIQUE CARENTEM

mitto,-is,-ere: enviar

tibi: dat sg. pron. 2º pers.

navis,-is: nave, barco

prora,-ae: proa

puppis,-is: popa

-que: conx copulativa postposta

carens,-ntis: part. pres. do verbo careo,-es,-ere: carecer, faltar

que vos envío?

***

E agora, quen pode adiviñar a que canción pertence esta estrofa?

LAC BOVEM HABEO FERENTEM

PRAE CETERIS EXCELLENTEM

DONAT MIHI LAC COAGULATUM

O PRODIGIUM VENUSTATUM…


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa