SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Exames
Mai 19th, 2009 by Fendetestas

Como actividade de avaliación do tema O mundo feminino no mundo clásico propúxenvos elaborardes un modelo de exame no que eu valoraría os seguintes elementos:

  • número de preguntas: 10 (10% da nota)
  • as preguntas están redactadas con claridade e a resposta é precisa (10%)
  • presentación (respectar as marxes, ausencia de borranchos, etc) (10%)
  • recóllense a meirande parte dos elementos traballados na clase (10%)
  • as cuestións son orixinais (30 %)
  • as cuestións son variadas e a tipoloxía non se repite (30%)

A medida que mos vaiades enviando eu ireinos poñendo aquí para que todos e todas os compartamos.

Tania

Ana

Jacobo

Daniel

Leticia

Nerea

Rubén

Post scriptum: os alumnos e alumnas fixeron esta proba sen previo aviso, pois estudaron como para un exame tradicional. Tiveron os seus 50 min. para elaboralo e foi corrixido seguindo os criterios arriba explicados. Recibiron a súa calificación pero, durante varios días, os exames viaxaron polo instituto adiante logo de que eu  –mea culpa– os esquecese nunha aula. Xa os daba por perdidos cando apareceron no Dpto de Xeografía e Historia… Finalmente pedinlles que os pasasen a formato  dixital e aquí quedan pendurados para o mundo todo.

Protexido: Avaliación
Abr 10th, 2009 by Fendetestas

Este contido está protexido por contrasinal. Para velo introduce o teu contrasinal a continuación:

A muller na posguerra española
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións:

– Que dereitos perderon as mulleres en España despois da Guerra Civil?

– Explica en que consistía a chamada “Sección Femenina”.

– Estaba permitido o matrimonino civil? e o divorcio?

– Cales eran as súas condicións de traballo?

– Busca películas ambientadas na época protagonizadas por mulleres.

– Busca exemplos de publicidade da época que retraten o papel da muller na sociedade.

– Busca datos sobre algunha muller célebre da época que traballase polos dereitos feministas.

Ligazóns:

http://www.guerracivil1936.galeon.com/mujeres.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_Femenina

http://www.seccionfemenina.com/html/la-otra-seccion-femenina.htm

http://www.slideshare.net/miguelolalla/seccin-femenina-presentation

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=474126

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070307/vizcaya/recuerdos-abuela_20070307.html

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/mujer_en_cine.htm

http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2007/04/13/publicidad-y-propaganda-en-la-posguerra

http://www.geocities.com/carmenmartingaite/articulos/articulo109.html

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E finalmente… aquí está o resultado da vosa investigación:

a muller na posguerra española

View more documents from Fende Testas.
A muller na sociedade árabe
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións:

– Explica a diferencia entre musulmán, árabe, magrebí e islamista

– Estalle permitido a unha muller musulmana saír pola noite?

– Téñeno fácil as nenas para ir á escola e continuar os seus estudos?

– Que restricións e obrigas, diferentes dun home, ten unha muller para casar?

– En que consiste a poligamia e cal e a súa orixe histórica?

– Explica outros termos relacionados etimoloxicamente coa raíz γαμεω, “casar”.

– De que maneiras algunhas mulleres árabes intentan mellorar a súa situación?

– Busca información sobre algunha muller árabe célebre.

Ligazóns:

http://www.barakaspain.com/diferencias-entre-arabe-magrebi-musulman-islamista-y-moro/

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=415&rfID=413

http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia

http://www.mundoarabe.org/la_mujer_en_marruecos.htm

http://www.webislam.com/?sec=articulos&s=Mujeres

http://www.mediterraneas.org/

http://webcutc.org/ALGUNAS%20MUJERES%20FAMOSAS.doc

Máis:

http://crisglol.blogspot.com/2009/02/costumbres-de-la-mujer-musulmana.html

http://www.mujeryciencia.es/2008/05/21/

Encontrei este artigo que vos pode interesar: mujeres en el islam, ni velos ni tabúes

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E por fin… aquí tedes o resultado do voso traballo:

a muller na sociedade árabe

View more presentations from Fende Testas.
A muller na sociedade xitana
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións

– De onde procede o pobo xitano?

– Explica a diferencia entre racismo e xenofobia.

– Estalle permitido a unha muller xitana saír pola noite?

– Téñeno fácil as nenas xitanas para ir á escola?

– Cantos días dura unha voda xitana?

– Que papel desempeña a “ajuntadora”?

– De que maneiras algunhas mulleres xitanas intentan mellorar a súa situación?

– Xustifica a frase: “as mulleres xitanas sufrimos unha dobre discriminación”

– Que mulleres famosas coñeces de raza xitana? Escribe sobre algunha delas.

Ligazóns:

http://www.avizora.com/publicaciones/la_mujer_y_su_mundo/textos/mujer_gitana_0012.htm

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=666&rfID=413

http://www.imninalu.net/Carmen.htm

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/03/16/0003_7593709.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Morente

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/07/castillayleon/1207593768.html

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E finalmente… aquí está o resultado do voso traballo publicado para o mundo

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa