SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Locucións e aforismos latinos
Marzo 20th, 2013 by Fendetestas

A proposta de traballo consiste en recompilar información sobre algunhas locucións latinas de uso actual. Pode tratarse de palabras ou frases que nós usamos na nosa lingua con un significado concreto. O que fixemos foi agrupar algunhas de entre as que vos piden para o exame de selectividade pero seguindo un criterio morfolóxico: palabras de cada declinación, verbos, sintagmas nominais formados por subs. + adx. ou subs + C.N., sintagmas preposicionais e frases.

 1. mea culpa
 2. persona non grata
 3. auditorium
 4. campus
 5. facta non verba
 6. numerus clausus
 7. peccata minuta
 8. referendum
 9. totum revolutum
 10. ultimatum
 11. verbi gratia
 12. corpore insepulto
 13. gratis et amore
 14. homo homini lupus
 15. o tempora! o mores!
 16. panem et circenses
 17. rara avis
 18. sui generis
 19. Urbi et orbi
 20. viva voce
 21. cursus honorum
 22. in situ
 23. lapsus calami / lapsus linguae
 24. lato sensu
 25. manu militari
 26. motu proprio
 27. stricto sensu
 28. ante meridiem / post meridiem
 29. sine die
 30. accesit
 31. alea iacta est
 32. carpe diem
 33. cave canem
 34. cogito, ergo sum
 35. deficit
 36. habeas corpus
 37. magister dixit
 38. nota bene
 39. superavit
 40. vade mecum
 41. veni, vidi, vici
 42. ab aeterno
 43. ad hominem
 44. ad kalendas graecas
 45. ad libitum
 46. ad multos annos
 47. ad pedem litterae
 48. contra naturam
 49. cum laude
 50. de facto
 51. de incognito
 52. de iure
 53. ex aequo
 54. ex cathedra
 55. ex libris
 56. ex profeso
 57. extra muros
 58. in aeternum
 59. in albis
 60. in articulo mortis
 61. in dubio pro reo
 62. in extremis
 63. in itinere
 64. in memoriam
 65. in mente
 66. in pectore
 67. in saecula saeculorum
 68. in vino veritas
 69. in vitro
 70. per capita
 71. post data / post scriptum
 72. post mortem
 73. primus inter pares

 74. sine cura
 75. sub iudice
 76. alma mater
 77. bona fide
 78. casus belli
 79. corpus delicti
 80. curriculum vitae
 81. dura lex sed lex
 82. grosso modo
 83. honoris causa
 84. intelligentibus pauca
 85. mare magnum
 86. mare nostrum
 87. summum ius, summa iniuria
 88. vox populi
 89. mens sana in corpore sano

 90. S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
 91. sic transit gloria mundi
 92. sit tibi terra levis (S.T.T.L.)
 93. tempus fugit
 94. verba volant, scripta manent
 95. vice versa
 96. doctor honoris causa
 97. errare humanum est
 98. nihil novum sub sole
 99. primum vivere, deinde philosophare
 100. R.I.P. (requiescat in pace)
 101. homo homini lupus

Vos deberedes explicar o seguinte:

 1. Locución
 2. Análise morfolóxica (caso, xénero, número, tempo, modo, función)
 3. Significado e uso actual
 4. Escribir unha frase en galego ou castelán na que quede ben claro o seu uso.
 5. Atopar en internet material escrito, imaxes, títulos, empresas comerciais, referencias, vídeos, cancións, logotipos, lemas, emblemas, escudos… o que se vos ocorra… en que apareza a locución ou palabra latina.
 6. Interesan especialmente exemplos na prensa. Podedes aproveitar para lela nestas vacacións 😉 ou usar os buscadores que cada xornal ofrece na súa páxina principal:

Escollede artigos que vos chamen a atención por algunha razón e non esquezades Ctrl+F para atopar unha frase nun documento do explorador de internet. De cada artigo necesitaremos:

AUTOR, Título, Xornal, data e <enlace url>

Seleccionade o parágrafo no que apareza a locución e pegádeo.

Resultan “dignos” de mención aqueles exemplos de mal uso da locución (id est: a grosso modo no canto de grosso modo ou ex proceso por ex profeso) que con frecuencia se escoitan e mesmo se len por aí. Podedes colocar a imaxe, vídeo, logo, ou o enlace url.

O resultado da vosa investigación debe quedar reflectida nos comentarios que despois iremos publicando (un para cada unha das locucións que escollades, mínimo 4). A medida que as vaia recibindo e publicando marcarémolas en vermello (como grosso modo) para que escollades outras

Picade aquí para ver un exemplo de como elaboralo e presentalo.

Non esquezades consultar: http://it.wikipedia.org/wiki/Locuzioni_latine

E lembrade…

 

Para traballar con estas locución podemos facer unha actividade como esta.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa