SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Fotos no camiño
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

E agora unhas fotiños para abrírmonolos ollos… Quen sabe onde se atopan estas marabillas da arte popular?

A muller na posguerra española
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións:

– Que dereitos perderon as mulleres en España despois da Guerra Civil?

– Explica en que consistía a chamada “Sección Femenina”.

– Estaba permitido o matrimonino civil? e o divorcio?

– Cales eran as súas condicións de traballo?

– Busca películas ambientadas na época protagonizadas por mulleres.

– Busca exemplos de publicidade da época que retraten o papel da muller na sociedade.

– Busca datos sobre algunha muller célebre da época que traballase polos dereitos feministas.

Ligazóns:

http://www.guerracivil1936.galeon.com/mujeres.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_Femenina

http://www.seccionfemenina.com/html/la-otra-seccion-femenina.htm

http://www.slideshare.net/miguelolalla/seccin-femenina-presentation

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=474126

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070307/vizcaya/recuerdos-abuela_20070307.html

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/mujer_en_cine.htm

http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2007/04/13/publicidad-y-propaganda-en-la-posguerra

http://www.geocities.com/carmenmartingaite/articulos/articulo109.html

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E finalmente… aquí está o resultado da vosa investigación:

a muller na posguerra española

View more documents from Fende Testas.
A muller na sociedade árabe
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións:

– Explica a diferencia entre musulmán, árabe, magrebí e islamista

– Estalle permitido a unha muller musulmana saír pola noite?

– Téñeno fácil as nenas para ir á escola e continuar os seus estudos?

– Que restricións e obrigas, diferentes dun home, ten unha muller para casar?

– En que consiste a poligamia e cal e a súa orixe histórica?

– Explica outros termos relacionados etimoloxicamente coa raíz γαμεω, “casar”.

– De que maneiras algunhas mulleres árabes intentan mellorar a súa situación?

– Busca información sobre algunha muller árabe célebre.

Ligazóns:

http://www.barakaspain.com/diferencias-entre-arabe-magrebi-musulman-islamista-y-moro/

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=415&rfID=413

http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia

http://www.mundoarabe.org/la_mujer_en_marruecos.htm

http://www.webislam.com/?sec=articulos&s=Mujeres

http://www.mediterraneas.org/

http://webcutc.org/ALGUNAS%20MUJERES%20FAMOSAS.doc

Máis:

http://crisglol.blogspot.com/2009/02/costumbres-de-la-mujer-musulmana.html

http://www.mujeryciencia.es/2008/05/21/

Encontrei este artigo que vos pode interesar: mujeres en el islam, ni velos ni tabúes

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E por fin… aquí tedes o resultado do voso traballo:

a muller na sociedade árabe

View more presentations from Fende Testas.
A muller na sociedade xitana
Mar 27th, 2009 by Fendetestas

Tedes que buscar información para contestar as preguntas e podedes utilizar os enlaces ás páxinas propostas ou outros que poidades descubrir. As cuestións e ligazóns non son máis ca unha guía e, se cadra, na vosa procura atopades elementos interesantes que poidan formar parte do traballo. Vós decidides.

Cuestións

– De onde procede o pobo xitano?

– Explica a diferencia entre racismo e xenofobia.

– Estalle permitido a unha muller xitana saír pola noite?

– Téñeno fácil as nenas xitanas para ir á escola?

– Cantos días dura unha voda xitana?

– Que papel desempeña a “ajuntadora”?

– De que maneiras algunhas mulleres xitanas intentan mellorar a súa situación?

– Xustifica a frase: “as mulleres xitanas sufrimos unha dobre discriminación”

– Que mulleres famosas coñeces de raza xitana? Escribe sobre algunha delas.

Ligazóns:

http://www.avizora.com/publicaciones/la_mujer_y_su_mundo/textos/mujer_gitana_0012.htm

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=666&rfID=413

http://www.imninalu.net/Carmen.htm

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/03/16/0003_7593709.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Morente

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/07/castillayleon/1207593768.html

Lembrade que a información que recollades terédela que plasmar nunha cartolina e despois explicárllela aos demais na clase.

Se tedes problemas ou dúbidas deixádeas aquí abaixo nos comentarios (Comments). Grazas.

Ánimo e boa procura!!

E finalmente… aquí está o resultado do voso traballo publicado para o mundo

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa